Käyttöehdot

Vastuuvapausilmoitus / Käyttöehdot

Tämän sivuston koko sisältö, kuten teksti, kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot ja videot, mukaan lukien yritysten logot ja tuotemerkit sekä AGAn verkkosivujen ulkoasu, on suojattu tavaramerkkejä, tekijänoikeutta ja muuta immateriaaliomaisuutta koskevilla laeilla. Näiden sivujen sisällön jakelu, muuttaminen tai kopiointi, mukaan lukien kehystys tai kehystystekniikoiden käyttö, on kiellettyä.

Verkkosivuston kautta ei anneta mitään lisenssioikeuksia tai muita oikeuksia immateriaaliomaisuuden käyttöön, mukaan lukien tuotemerkit ja tekijänoikeudet. Tämän suojatun immateriaaliomaisuuden kopiointi, jakelu, jäljentäminen, edelleen lähettäminen ja muu käyttö ei ole sallittua ilman AGAn kirjallista suostumusta. Verkkosivuston muuta sisältöä ei saa myöskään kopioida, levittää, muuttaa tai antaa kolmansien osapuolten käyttöön. Erityisesti tekstien, tekstin osien tai kuvamateriaalin käyttö edellyttää AGAn ennakkohyväksyntää.

AGA täsmentää nimenomaisesti, että jotkut verkkosivuston kuvat on suojattu kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla.

Verkkosivuston käyttäjä saa laatia nimenomaisesti yhden kopion sisällöstä omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöönsä. Edellytyksenä on, ettei sitä muuteta kopioinnin aikana ja että kaikki viittaukset teollisoikeuksiin säilytetään kopioissa tai ne lisätään, jos verkkosivustosta käytetään ainoastaan otteita. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen sisältöä voidaan käyttää yleisessä viestinnässä. Tämä ei koske julkisten asiakirjojen sellaisia osia, jotka on suojattu tavaramerkkilailla, tekijänoikeudella ja muilla oikeussäännöksillä.

AGA tarkistaa ja päivittää jatkuvasti verkkosivustonsa tietoja. AGA ei voi taata verkkosivuston virheettömyyttä, vaikka sen suhteen noudatetaan asianmukaista huolellisuutta. Yritys ei siksi ota vastuuta eikä tarjoa mitään takuuta siitä, että verkkosivuston tiedot ovat ajan tasalla, täsmällisiä tai täydellisiä. Sama pätee kaikkiin muihin verkkosivuihin, joita voidaan käyttää AGAn sivustolla olevan hyperlinkin avulla, kuuluvatpa ne konsernin yrityksille tai kolmansille osapuolille. AGA ei ota vastuuta sellaisista verkkosivuista, eikä AGA vastaa näiden muiden verkkosivujen ylläpitäjien tietosuojakäytännöistä.

AGA varaa oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä sivuston tietoihin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

AGA voi estää milloin tahansa pääsyn verkkosivustolleen. AGA ei anna mitään takuuta siitä, että verkkosivusto toimii keskeytyksettä.

Vaikka AGA pyrkii kaikin keinoin pitämään verkkosivustonsa vapaana viruksista, se ei voi antaa mitään takuuta siitä, että sivusto on vapaa viruksista.

Sivuston käyttäjää saatetaan pyytää antamaan henkilötietonsa, jotta hänen tietopyyntöihinsä voidaan vastata. Tällaisten tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista. Tietoja käytetään yksinomaan tietopyyntöihin vastaamiseen, ja kyseisiä tietoja kerätään, tallennetaan, käsitellään ja käytetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden tällä hetkellä voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti.