Nestekaasun turvallisuus

Kun noudatat käyttöohjeita, nestekaasu on hyvin käyttövarma ja turvallinen energianlähde. Riskejä saattaa aiheutua lähinnä silloin, jos laitteet asennetaan väärin, niiden huolto on puutteellista tai käytössä on ei-hyväksyttyjä varusteita.

Kattavat turvallisuus- ja laatujärjestelmät

Perusteellinen tarkastus

Nestekaasupullon täytön yhteydessä pullo ja venttiili tarkastetaan perusteellisesti ja huolletaan tarvittaessa. Myyntiin kelpaamaton pullo poistetaan kierrosta. Ennen täyttöä raaka-aine analysoidaan. Täytön jälkeen pullolle tehdään tarkistuspunnitus ja sen tiiviys testataan nestepainekokeella. Hyväksytty pullo sinetöidään.

Sinetti

AGAn nestekaasupulloihin lisätään sinetti, josta tiedät että kyseessä on laatutuote. Jos sinetti on ehjä, pullo on täysi. Sinetti myös minimoi kaasuvuodon riskin ja suojaa venttiiliä. Sinetit ovat olleet käytössä syksystä 2012 lähtien.

Varoventtiili

Kaikissa AGAn nestekaasupulloissa on varoventtiili, jonka tehtävänä on tasata pullon sisäinen ylipaine. Pullon kuumentuessa liikaa, venttiili vapauttaa ylipaineen ja estää mahdollisen vaaratilanteen synnyn.

Hajuste

AGAn nestekaasuun on lisätty hajuste, joka auttaa havaitsemaan mahdollisen vuodon ajoissa.

Turvallisuus matkailuautossa

Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa

Kiinnitä pullo säilytystilassa niin, ettei se pääse missään vaiheessa kaatumaan. Matkailuajoneuvoissa nestekaasua saa säilyttää max 25 kg.

Muista vuosihuolto

Tee vuosihuolto keväällä, kun asuntovaunu -tai auto otetaan käyttöön.

Asenna kaasuhälytin

Huolehdi ilmanvaihdosta

Varmista, että asuntovaunussa ja nestekaasupullojen säilytystilassa on aina riittävä ilmanvaihto. Älä pidä pullojen säilytysluukkua lukittuna oleskellessasi matkailuvaunussa.

Paineensäätimen nimellispaine 30 mbar

Asuintiloissa kaasuverkon nimellispaine on oltava 30 mbar, ja sinne ei saa asentaa muille nimellispainearvoille tarkoitettuja kaasulaitteita. Älä tee omia asennuksia, ne voivat olla vaarallisia!

Turvallisuus veneillessä

Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa

Varmista, etteivät pullot kaadu tai pääse liikkumaan.

Enintään 25 kg nestekaasua veneessä

Veneessä saat säilyttää enintään 25 kiloa nestekaasua. Sijoita nestekaasupullot asuintiloista eristettyyn tilaan, josta on tuuletus suoraan ulos.

Asenna veneeseen kaasuhälytin

Tee vuosihuolto

Tarkista laitteiden ja letkujen tiiviys vähintään joka vuosi.

Puhdista poltin

Hyvin palava nestekaasuliekki on väriltään sininen. Keltainen liekki ja syttymisvaikeudet osoittavat, että poltin on puhdistettava.

Käytä vain laitteita, joissa on liekinvarmistin

Varmista riittävä ilmanvaihto

Lämmittimien ja jääkaapin on oltava suljetun järjestelmän mukaisia, jolloin palamisilma otetaan ulkoa ja palokaasut poistuvat suoraan ulkoilmaan.

Turvallisuus grillatessa

Tarkista laitteisto vuotojen varalta

Vuodot ovat yleisin tapaturmien syy. Varmista saippuavedellä tai AGAn vuodonilmaisusuihkeella, että laitteisto on tiivis ja ettei letkuissa ja liitännöissä ole vuotoja.

Sulje venttiili

Estä kaasunvuoto sulkemalla pullon venttiili aina, kun et käytä nestekaasulaitteistoa.

Pidä pullo pystyasennossa

Nestekaasupullossa on varoventtiili, joka estää sen räjähtämisen tulipalon sattuessa. Jotta venttiili toimisi oikein, pullon on oltava pystyasennossa sekä käsittelyn että varastoinnin aikana.

Varmista oikea paine

Käytä paineensäädintä varmistaaksesi oikean paineen nestekaasulaitteistossa. Kotitalouskäytössä paineensäätimen on oltava 30 mbarin matalapainesäädin.

Varmista riittävä ilmanvaihto

Yhden nestekaasukilon polttamiseen kuluu 12 kuutiometriä ilmaa.

Älä aseta nestekaasupulloa grillin alle

Jos nestekaasupullo altistuu liialle kuumuudelle, varoventtiili voi aueta ja kaasu vuotaa ilmaan. Älä siksi aseta pulloa grillin alle tai tiloihin, joissa lämpötila voi nousta yli 65 celsiusasteeseen, kuten lasitetulle parvekkeelle tai suorassa auringonpaisteessa olevaan autoon.

Älä tee omia asennuksia

Nestekaasu on polttoaine. Vältä riskit ja anna ammattilaisten hoitaa asennukset.

Turvallisuus ruoanlaitossa

Säilytä kaasupullo aina pystyasennossa, lasten ulottumattomissa

Pullon pitää olla vähintään 1 metrin päässä uunista, puuliedestä tai muusta vastaavasta tulisijasta sekä vähintään 20 cm:n etäisyydellä lämpenevistä pinnoista, kuten liesistä ja lämpöpattereista.

Varmista hyvä ilmanvaihto

Säilytä nestekaasupulloa esimerkiksi keittiökaapissa, jonka ylä- ja alaosassa on tuuletusaukot. Pulloa ei pidä säilyttää makuutiloissa.

Estä pullon kuumeneminen

Varastoi nestekaasupullo paikkaan, jossa se ei pääse kuumenemaan – pullon lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin 40 °C.

Säilytä lukitussa kaapissa

Talon ulkopuolelle sijoitetut pullot on säilytettävä lukitussa kaapissa.

Älä tee omia virityksiä

Nestekaasun kiinteitä asennuksia saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

Nestekaasuletku on oranssi

Käytä vain nestekaasukäyttöön tarkoitettuja letkuja, jotka soveltuvat –30 °C lämpötilaan asti. Kotitaloudessa käytettävän nestekaasuletkun väri on oranssi. Vaihda letkut vähintään joka 3. vuosi.

Käytä alumiinia tai teflonia

Kaasu-uunissa käytettävien vuokien on oltava alumiinista tai teflonista. Käytä myös alumiinifoliota leivinpaperin sijasta ja varmista, ettei vuoka kosketa uunin taka- tai sivuseiniä.

Näin kiinnität paineensäätimen painoventtiilipulloon:

Poista oranssi muovisinetti.

Tarkista, että paineensäätimen vipu on kiinni-asennossa.

Kiinnitä paineensäädin painoventtiilipulloon nostamalla kiinnitysrengasta ja asettamalla säädin pulloventtiilin päälle.

Paina kiinnitysrengasta alaspäin, kunnes kuulet vaimean “klik“-äänen.

Käännä paineensäätimen vipu auki-asentoon ja olet valmis käyttämään nestekaasulaitettasi.