Tietosuoja

Tällä tietosuojaselosteella haluamme kertoa, miten Linde (AGA; jatkossa "Linde") käsittelee henkilötietojasi.

Aika ajoin tätä asiakirjaa voidaan joutua mukauttamaan kokonaan tai osittain siten, että se vastaa ajankohtaisia lakisääteisiä määräyksiä tai kattaa uusien palveluiden käyttöönoton. Tietosuojaselosteemme viimeisimmän version voit lukea osoitteessa: http://www.aga.fi/fi/footer_ren/data_protection.html.

I.     Tietosuoja Linde Groupissa – yleistiedot

1.    Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Linde on rekisterinpitäjä, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Linde on Linde Group -konserniin kuuluva yritys. Linde Group on yksi maailman johtavista kaasuihin ja tekniikkaan erikoistuvista yrityksistä. Sillä on noin 58 000 työntekijää yli 100 maassa ympäri maailman.

Linde Groupin ja Linden EU-yhtymätietosuojavastaava ("EU GDPO") vastaa sähköpostitse tai postitse kaikkiin kysymyksiisi, joita sinulla on Linden tietosuojasta. Voit ottaa yhteyttä EU-yhtymätietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavaa osoitetta:

Linde AG

EU Group Data Protection Officer

Klosterhofstrasse 1

80331 Munich, Germany

Sähköposti: dataprotection@linde.com

2.    Omat tietosuojaoikeutesi

Linden tietokantoihin rekisteröidyillä henkilöllä, on seuraavat, EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) artikloissa 15 ja 21 määrätyt oikeudet jäsenvaltioiden lakisääteisten rajoitusten mukaisesti:

§  Oikeus saada tietoja

§  Oikeus korjaukseen

§  Oikeus poistamiseen

§  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

§  Oikeus tietojen siirtämiseen

§  Oikeus vastustaa käsittelyä

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kumota henkilötietojesi tallentamiseen antamasi suostumus, joka on voimassa sen antamishetkestä lähtien. Suostumuksen kumoamisella ei ole takautuvaa vaikutusta, eli se ei vaikuta kumoamista edeltäneen tietojenkäsittelyn tehokkuuteen.

Jos olet sitä mieltä, ettei Linde käsittele henkilötietoja tietosuojasäädösten mukaisesti, tai et ole tyytyväinen antamiimme tietoihin, sinulla on oikeus valittaa asiasta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (katso yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 77).

3.      Tiedonsiirto kolmannen osapuolen maille tai kansainvälisille organisaatioille

Pyrimme siihen, ettei tietojasi luovuteta sellaisille vastaanottajille, joiden sijaintimaan tietosuojataso ei ole riittävä (kolmannen osapuolen maat). Tätä ei kuitenkaan voida kokonaan välttää joissakin tapauksissa. Tällaisessa tapauksessa Linde varmistaa, että vastaanottajan riittävä tietosuojataso taataan sopivilla toimenpiteillä koko ajan.

4.      Tallennus- ja säilytysajat

Tallennamme henkilötietoja vain niin pitkään, kuin omien sopimusperusteisten velvoitteidemme täyttäminen sitä vaatii. Heti kun kyseisiä tietoja ei enää vaadita tähän tarkoitukseen, tiedot tavallisesti poistetaan.

Meidän on kuitenkin säilytettävä joitakin tietoja myös sopimussuhteiden päättymisen jälkeen, jotta voimme noudattaa tiettyjä lakisääteisiä määräyksiä. Näitä ovat kaupalliset ja verotuksen asiakirjat, todisteet ja säilytettäviksi määrätyt tiedot. Näissä tapauksissa meitä vaaditaan turvaamaan tai säilyttämään tietoja 3–10 vuotta ja tietyissä harvoissa tapauksissa (esimerkiksi riita-asioissa) jopa 30 vuotta.

II.   Henkilötietojen tallentaminen ydinliiketoiminnan tarkoituksiin

Linde Group tarjoaa kattavan tuote- ja palveluvalikoiman asiakkaille, jotka toimivat teollisuuden jälleenmyynnin, kaupan, tieteen ja tutkimuksen aloilla sekä julkisella sektorilla. Asiakkaamme, toimittajamme ja yhteistyökumppanimme ovat monenlaisia, ja näin myös oma liiketoimintamme on monipuolista. Meidän on käsiteltävä henkilötietoja, jotta voimme ylläpitää monimutkaista kansainvälistä liiketoimintaa.

1.    Linden tallentamien henkilötietojen tyyppi ja alkuperä

Käsittelemme henkilötietoja vain siinä määrin, kuin mitä omien sopimusperusteisten ja lakisääteisten velvoitteidemme noudattaminen vaatii meidän sekä asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppanien välisissä liiketoimintasuhteissa. Käsittelyllä tarkoitamme sitä, että muun muassa keräämme, säilytämme, poistamme tai siirrämme henkilötietoja.

Tallentamiimme henkilötietoihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

§  Asiakkaiden ja toimittajien yleiset yhteystiedot, joita ovat muun muassa omien yhteyshenkilöidemme nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä ja osasto

§  Laskujen ja maksujen käsittelyyn tarvitsemamme tiedot, joita ovat muun muassa pankkitiedot, verotunniste, luottojen hallintatiedot (tämä koskee vain luonnollisen henkilön tietoja)

§  Toimittaja- ja asiakassuhteen hallintatiedot, joihin kuuluu esimerkiksi tilaushistoria (tämä koskee vain luonnollisen henkilön tietoja)

§  Henkilötietojen erityisluokat, joiden henkilötiedot liittyvät terveydenhoitoalan liiketoimintaamme; näitä tietoja ovat esimerkiksi henkilön diagnooseihin ja hoitoihin liittyvät tiedot.

Tallennamme henkilötietoja, joita olemme käsitelleet meidän ja asiakkaidemme välisissä liiketoimintasuhteissa ja niiden puitteissa. Joissakin tapauksissa vastaanotamme henkilötietoja Linde Groupin tytäryhtiöiltä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi niiden toimittajien yhteystiedot, jotka ovat Linde Groupin toimittajasuhteiden hallinnan alaisia.

Joissakin tapauksissa tallennamme myös jollain muulla tavalla vastaanotettuja henkilötietoja, jolloin noudatamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Tämä koskee yleisesti seuraavia tapauksia:

§  Julkisesti käytettävissä olevat lähteet, esimerkiksi kauppa- ja yritysrekisterit, messut, internetlähteet, sanomalehdet ja liikeyrityshakemistot

§  Kolmannet osapuolet, jotka eivät kuulu Linde Groupiin, esimerkiksi kauppa- ja elinkeinoyhdistykset, luottoluokituslaitokset ja vakuutusyhtiöt

2.    Henkilötietojen tallentamisen tarkoitus ja lakiperusta

Tallennamme henkilötietojasi vain sallittuihin tarkoituksiin ja niiden sovellettavien lakimääräysten mukaisesti, jotka on asetettu yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa tietosuojalainsäädännössä.

2.1    Tallennamme tietoja, jotta voimme täyttää sopimusperusteiset velvoitteemme

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme täyttää asiakkaita ja toimittajia kohtaan olevat sopimusperusteiset velvoitteemme tai suorittaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, jotka tehdään erityispyynnöstä.

Näissä tapauksissa tietojenkäsittelyn tarkoituksen määrittää sopimus, jonka olemme tehneet asiakkaidemme tai toimittajiemme kanssa, sekä palvelut, jotka toteutetaan tämän sopimuksen perusteella. Tämä kattaa muun muassa henkilötietojen käsittelyn tuoteluetteloiden ja palveluidemme tietojen lähetyksen tai erityistarjousten valmistelun yhteydessä.

2.2    Tallennamme tietoja oikeutettujen etujen suojelua varten

Käsittelemme henkilötietoja myös silloin, kun se on välttämätöntä Linden tai Linde Groupin tai asiakkaidemme (mahdollisesti myös muiden kolmansien osapuolten) oikeutettujen etujen suojaamiseen. Tässä tapauksessa käsittelemme henkilötietoja ottamalla huomioon omat, olennaiset etusi.

Tämä kattaa yksityiskohtaisesti muun muassa seuraavat:

§  Linde-tuotteiden toimitus ja palveluiden järjestäminen

§  Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely

§  Suoramainonta, ellet ole kieltänyt henkilötietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen

§  Omien toimialojemme julkisten tilojen valvonta optisella sähkölaitteistolla (videovalvonta)

§  Henkilötietojen siirto Linde Groupin sisällä sisäisiin, hallinnollisiin tarkoituksiin

2.3    Tallennamme tietoja sinun suostumuksellasi

Käsittelemme henkilötietojasi vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Voit kumota suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa kuitenkin, että suostumuksen kumoamispäivään asti tapahtunut tietojenkäsittely säilyttää luvallisuutensa.

2.4    Tallennamme tietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme

Meidän on tallennettava tiettyjä tietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme. Tällaiset velvoitteet voivat perustua kansallisten kauppa-, liiketoiminta-, vero- ja sosiaalilakien sekä EU:n lainsäädännön määräyksiin (esimerkiksi asetukset, joilla estetään terrorismin taloudellinen tukeminen). Tämä voi myös yksityiskohtaisesti velvoittaa Linden suojaamaan, säilyttämään, raportoimaan ja keräämään tietoja asiaankuuluvien viranomaisten valvontatarkoituksiin.

2.5    Tarkoituksen muuttumiseen liittyvät tiedot

Jos käsittelemme henkilötietojasi jostain muusta kuin alun perin tietojenkeruuseen ilmoitetusta syystä, ilmoitamme sinulle tästä uudesta tarkoituksesta lain sallimissa määrin.

3.      Tietojesi vastaanottajat

Henkilötietosi annetaan muiden Linde Groupin yritysten käyttöön vain siinä tapauksessa, kun omat lakisääteiset ja sopimusperusteiset oikeutemme ja velvoitteemme sitä vaativat. Esimerkiksi sopimusperusteisten palveluidemme koordinointi voi vaatia tätä. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat keskitetyt toimittaja- ja asiakashallintapalvelut, keskitetyt IT-palvelut ja sisäinen, jaettu finanssi- ja kirjanpitopalvelukeskus.

Teemme yhteistyötä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, jotta voimme täyttää tietyt sopimusperusteiset velvoitteet. Esimerkiksi erityisten toimittaja- ja asiakashallintapalveluiden yhteydessä tällaista yhteistyötä voidaan käyttää IT-infrastruktuurin sekä ulkoisen, jaetun finanssi- ja kirjanpitopalvelukeskuksen isännöintiin, maksujen käsittelyyn (luottokortti, suoraveloitus, osto tilillä), logistiikkaan ja toimitukseen, mainostoimintaan tai verkkotilausten maksusuorituksiin. Kun käytämme ulkoisia palveluntarjoajia, noudatamme aina lakisääteisiä rajoituksia ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.

Välitämme henkilötietoja muille kuin Linde Groupin sisäisille vastaanottajille vain, kun laki sitä meiltä vaatii. Kaikissa muissa tapauksissa välitämme tietosi kolmansille osapuolille vain, jos olet antanut siihen oman suostumuksesi.

Koska kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti, voimme purkaa investointeja tytäryhtiöihin tai liiketoiminnan osiin tai yhdistää liiketoimintamme tai sen osia toiseen yritykseen. Tällaisiin liiketapahtumiin liittyy tavallisesti asiakastietojen siirtämistä, kun myyty tai desinvestoitu tytäryhtiö tai liiketoiminnan osa siirtyy ostajalle tai fuusion synnyttämälle yritykselle. Tässä tapauksessa henkilötietojasi hallitaan tämän tietosuojailmoituksen ehtojen mukaisesti. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Linde Group tai sen merkittävä osa myydään kokonaan, myös omat henkilötietosi siirtyvät ostajalle.

4.      Velvollisuus antaa tietoja

Jotta voimme tarjota palveluita asiakkaillemme, meidän on tallennettava tiettyjä henkilötietoja. Myös laki voi vaatia meiltä tiettyjen henkilötietojen tallentamista. Keräämme näitä tietoja sinulta sopimuksen solmimisen yhteydessä (esimerkiksi osoitteen, yritysyhteystiedot ja toimenkuvan).

Ilman näitä tietoja emme pysty solmimaan sopimuksia asiakkaidemme kanssa.

5.      Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa menettelyissä, joilla on oikeudellisia seuraamuksia tai joilla on muuten merkittävä vaikutus sinuun. Yhtään päätöstä ei tehdä ilman ihmisen tekemää tarkistusta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 4 momentissa 4 määritettyä profilointia ei käytetä Linde Groupissa lukuun ottamatta tiettyjä erityiskäyttökohteita kotihoidon liiketoiminnassa, kun pyritään tunnistamaan sellaiset potilaat, joiden terveydentilan huononemiseen on suuri riski ja jotka mahdollisesti tarvitsevat hoitotoimenpiteitä tai uutta sairaalahoitoa.

III.  Henkilötietojen käyttö omien verkkosivustojemme tarkoituksia varten

Linde Group -konserniin kuuluvat yritykset käyttävät verkkosivustoja, jotta ne voivat tarjota sinulle tietoja Linde Groupin yrityksistä sekä niiden tuotteista ja palveluista.

1.    Linden tallentamien henkilötietojen tyyppi ja alkuperä

Kun vierailet jollakin Linden verkkosivustolla, keräämme sinusta tiettyjä henkilötietoja. Tässä yhteydessä tallentuvia henkilötietoja ovat muun muassa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Kun tallennamme henkilötietoja verkkosivustojemme käytön yhteydessä, ne ovat tavallisesti sinun antamiasi tietoja, jotka olet antanut käyttäessäsi verkkosivustoamme.

Joissakin tapauksissa tallennetut henkilötiedot voidaan myös saada kolmansilta osapuolilta, jotka eivät kuulu Linde Groupiin. Näitä ovat esimerkiksi internetpalveluiden tarjoajat, markkinointikumppanit tai ohjelmistojen lisäosat. Linde käsittelee automaattisesti seuraavia tietoja (etenkin loki- ja laitetietoja):

§  Internet-palveluntarjoajasi nimi (ISP) nimi

§  IP-osoitteesi

§  Selainmallisi ja käyttöjärjestelmäsi (OS)

§  Vierailun päivämäärä, kesto ja kellonaika 

§  Verkkosivustot, joilla on vierailtu

§  Poimitut tiedot ja ladatut tiedostot 

§  Oma maasi

§  Viite-URL-osoitteesi

§  Käyttämäsi hakutermi, jos hakukone johdatti sinut verkkosivustollemme

2.    Linden suorittaman tallennuksen tarkoitus ja lakiperusta

Tallennamme henkilötietoja vain siinä määrin, mitä kukin tapaus vaatii.

2.1    Tallennamme tietoja, jotta voimme täyttää sopimusperusteiset velvoitteemme

Tallennamme henkilötietoja, jotta voimme täyttää asiakkaita kohtaan olevat sopimusperusteiset velvoitteemme tai suorittaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä, jotka tehdään erityispyynnöstä. Tietojenkäsittelyä voidaan vaatia, kun rekisteröidyt tiettyjen palveluiden, verkkotilausten tai toimittajaportaalimme käyttäjäksi.

2.2    Tallennamme tietoja oikeutettujen etujen suojelua varten

Tallennamme henkilötietoja myös silloin, kun se on välttämätöntä Linden tai Linde Groupin yritysten tai asiakkaidemme (mahdollisesti myös muiden kolmansien osapuolten) oikeutettujen etujen suojaamiseen. Tässä tapauksessa käsittelemme henkilötietoja vasta, kun olemme ottaneet huomioon omat, olennaiset etusi.

Tämä kattaa yksityiskohtaisesti muun muassa seuraavat:

§  Nimimerkkikäyttäjien käyttäytymisanalyysin toimenpiteet, joilla parannetaan verkkosivujamme edelleen

§  Verkkosivutoimintojen järjestämisen toimenpiteet, esimerkiksi käyttäjätilin hallinta ja ostoskorit

2.3    Tallennamme tietoja sinun suostumuksellasi

Tallennamme henkilötietojasi vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Voit kumota suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa kuitenkin, että suostumuksen kumoamispäivään asti tapahtunut tietojenkäsittely säilyttää luvallisuutensa. Tämä kattaa yksityiskohtaisesti muun muassa seuraavat:

§  Uutiskirjetilaukset

§  Markkinointi

§  Yhteydenottokyselyt

3.      Tietojesi vastaanottajat

3.1    Linde Groupin yritykset ja palveluntarjoajat

Linde jakaa henkilötietoja edellä mainitulla tavalla (katso kohta II. 3).

3.2    Sosiaalisen median toimijat

Linde on yhdistänyt tiettyihin verkkosivustoihin lisäsisältöä ja -julkaisuja (esimerkiksi blogeja, kirjoituksia, uutisia, videoita ja haastatteluita), jotka on jo aiemmin julkaistu muualla sosiaalisessa mediassa tai verkkoyhteisöissä (esimerkiksi Facebookissa, LinkedInissä tai Twitterissä). Jos et napsauta tällaista sisältöä, henkilökohtaisia tietojasi ei siirretä vastaavalle sosiaalisen median toimijalle.

Kun napsautat sosiaalisen median seinällä olevaa sisältöä, IP-osoitteesi välitetään vastaavalle sosiaalisen median toimijalle, ja toimija säilyttää, käsittelee ja käyttää sitä oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Sosiaalisen median seinällä oleva tietobanneri kertoo sinulle, että tiettyä sisältöä napsauttamalla hyväksyt sen, että omat henkilökohtaiset tietosi välitetään eteenpäin edellä mainitulla tavalla.

Jos haluat lisätietoja siitä, miten sosiaalisen median toimijat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi, vieraile seuraavilla sivustoilla:

Facebookin tietosuojakäytäntö

LinkedInin tietosuojakäytäntö

Twitterin tietosuojakäytäntö

4.    Evästeet

Käytämme evästeitä. Jos haluat lisätietoja käyttämiemme evästeiden luonteesta ja tarkoituksesta, tutustu evästeitä koskevaan käytäntöömme, joka on osoitteessa https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html.

5.    Linkit

Verkkosivustoillamme on linkkejä muille verkkosivustoille, jotka ovat kyseisten verkkosivujen operaattorien erillisten tietosuojakäytäntöjen alaisia.

 

tärkeä huomautus

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeudet

1.      Henkilötietojen poisto tietyissä yksittäistilanteissa

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää poistamaan tietyntyyppisen henkilötietotallenteen syistä, jotka johtuvat omasta tilanteestasi. Tämä oikeus koskee yleiseen etuun perustuvaa tietojenkäsittelyä ja sellaista tietojenkäsittelyä, jolla suojellaan laillisia erillisiä etuja. Tämä oikeus koskee myös profilointia, jos se perustuu näille kahdelle ehdolle.

Ristiriidan ilmetessä poistamme henkilötietotallenteen. Tämä ei kuitenkaan päde, jos voimme todistaa, että tietojenkäsittelyllä on pakottava ja suojaamisen arvoinen syy, joka ylittää omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojenkäsittelyä käytetään oikeusvaateiden tukemiseen, harjoittamiseen tai puolustamiseen.

2.      Henkilötietojen kieltäminen suoramarkkinointitarkoituksiin

Yksittäisissä tapauksissa tallennamme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin. Toimimme näin esimerkiksi silloin, kun lähetämme sinulle tietoja erityistarjouksista tai alennuskampanjoista.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi tallentamista näihin tarkoituksiin. Tämä oikeus koskee myös profilointia, jos se liittyy suoramarkkinointiin.

Jos vastustat tietojesi tallentamista, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn näitä tarkoituksia varten.

Voit antaa tiedon vastustamisesta vapaamuotoisesti ja lähettää sen meille sähköpostitse osoitteeseen

info@fi.aga.com