Usein kysytyt kysymykset

Perustietoa nestekaasusta

Kuinka paljon nestekaasua on 1 kW?

Yhdessä kilossa nestekaasua on energiaa 12,8 kWh. 1 kW on 78,125 g nestekaasua tunnissa.

Montako litraa on 1 kg nestekaasua?

1 kg nestemäistä propaania vastaa 1 972 litraa.

Nestekaasu ja propaani – mitä eroa niillä on?

Nestekaasu (LPG) on yleinen myyntinimi propaanille ja butaanille. Nestekaasua saadaan raakaöljystä jalostamalla. Propaani on raakaöljystä jalostettua hiilivetyä.

AGA-nestekaasu, joka pullotetaan Linden omilla täyttölaitoksilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, on aina korkealaatuista 95-prosenttista propaania (C3H8). Se pullotetaan paineistettuna nestemuodossa.

Paine pullon sisällä vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan yleensä 7–9 baarin välillä. Propaanipullon täyttökapasiteetti on noin 80 prosenttia. Pulloon jätetään ns. kaasupuskuri eli tilaa nesteelle laajentua lämpötilan noustessa.

Nestekaasun ominaisuudet

 • Nestekaasu on herkästi syttyvä väritön kaasu.
 • Nestekaasu on 1,5 kertaa ilmaa painavampaa.
 • Nestekaasu ei ole myrkyllistä, mutta voi tukehduttaa suurina pitoisuuksina.
 • Nestekaasu on luonnostaan hajutonta, mutta siihen lisätään turvallisuussyistä hajuste, joka varoittaa mahdollisista vuodoista.
 • Nestekaasu ei nokea palaessaan, kunhan huolehditaan riittävästä palamisilmasta. Muista hyvä ilmanvaihto!
 • Yhdessä kilossa nestekaasua on energiaa 12,8 kWh. Tämä tarkoittaa, että 11 kg:n nestekaasupullosta saadaan yli 140 kWh energiaa.

Jos käytät nestekaasua kylmässä, varmista, että pullossasi on propaania, ei butaania, jonka höyrystymiskyky on heikompi. AGA-nestekaasupullot täytetään aina korkealaatuisella 95-prosenttisella propaanilla.

Mitä nestekaasun täyttölaitoksella tapahtuu?

AGA-nestekaasupullot täytetään Linden nykyaikaisilla täyttölaitoksilla, joiden toimintaa ohjaa kattava turva- ja laatujärjestelmä. Kaikki pullot ja venttiilit tarkastetaan perusteellisesti uudelleen täytön yhteydessä.

Koska nestekaasupullot ovat standardituotteita, niiden uudelleentäyttäjä ei ole välttämättä sama kuin alkuperäinen liikkeeseenlaskija. Linden pullot täytetään Pohjoismaissa paikallisilla täyttölaitoksilla, jotka huolehtivat pullojen turvallisuudesta. Täyttölaitoksella AGA-nestekaasupullot tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti standardien ja asetusten mukaisesti. Esimerkiksi venttiilit vaihdetaan ja pullojen tiiviys testataan nestepainekokeella. Lisäksi kuluneet teräspullot hiekkapuhalletaan ja maalataan uudestaan. Liian kuluneet pullot poistetaan kokonaan kierrosta. Jokainen pullo tarkastuspunnitaan oikean kaasumäärän varmistamiseksi ja testataan vuotojen varalta.

AGA-nestekaasupullojen myyntipisteen tunnistat AGA-logoilla varustetuista kaasukaapeista. Lisäksi kaikissa Linden täyttämissä AGA-pulloissa on venttiilin ympärillä punavalkoinen AGA- sinetti.

Nestekaasun hinta

Paljonko nestekaasupullon pullopantti on?

Nestekaasupulloissa ei ole pullopanttia. Tarkista nestekaasupullon hinta jälleenmyyjältä myyntipisteessä.

Miksi nestekaasu on kalliimpaa komposiittipullossa kuin teräspullossa?

Komposiittipullon hankintahinta on monikertainen teräs- tai alumiinipulloon verrattuna. Lisäksi komposiittipullon täyttäminen ja kunnossapito on kalliimpaa. Osa korkeammista hankinta- ja ylläpitokuluista maksetaan pullon hinnassa, osa kaasun hinnassa.

Komposiittipullolla on kuitenkin monia etuja teräspulloon verrattuna. Pullon keveys tekee siitä miellyttävämmän käsitellä ja läpinäkyvyys säästää kuluttajan yllätyksiltä.

Nestekaasun kuljettaminen

Mikä on oikea tapa kuljettaa kaasupulloja?

 • Katkaise kaasun syöttö ja kiinnitä venttiilinsuojus.
 • Pidä venttiilinsuojus paikallaan koko kuljetuksen ajan.
 • Kuljeta kaasupullot aina pystyasennossa.
 • Varmista, että pullot pysyvät paikallaan ja etteivät ne pääse kaatumaan.

Saanko kuljettaa nestekaasupulloa omassa autossani?

Nestekaasupulloa saa kuljettaa autossa, jos se on pystyasennossa ja hyvin kiinnitettynä esimerkiksi kantohihnalla.

Nestekaasun käyttö

Mitä minun pitää tehdä, jos huomaan kaasun hajua?

Nestekaasu on luonnostaan hajutonta, mutta siihen lisätään turvallisuussyistä hajuste, joka varoittaa mahdollisista vuodoista.

Jos tunnet kaasun hajua:

 • Sulje kaasupullon säädin heti.
 • Irrota säädin.
 • Älä tupakoi, sytytä tulta tai käytä sähkölaitteita lähietäisyydellä.
 • Tuuleta hyvin – jos olet sisätiloissa, avaa ovet ja ikkunat. Kaasupullo kannattaa siirtää ulos.
 • Tuuletuksen jälkeen tarkasta kaasupullo ja liitokset käyttämällä AGA-vuodonilmaisinta tai saippuavettä.
 • Selvitä syy kaasuvuotoon ja korjaa ongelma. Kiristä esimerkiksi liitokset tai vaihda letku tai säädin uuteen.

Miten paineensäädin kiinnitetään nestekaasupulloon?

Jos kaasupullossasi on painoventtiili:

 • Irrota muovisinetti venttiilistä.
 • Varmista, että paineensäätimen vipu on kiinni-asennossa.
 • Kiinnitä paineensäädin painoventtiilipulloon nostamalla kiinnitysrengasta ja asettamalla säädin pulloventtiilin päälle.
 • Paina kiinnitysrengasta alaspäin, kunnes kuulet vaimean ”klik”-äänen.
 • Asenna säädin kierreventtiilipulloon kiertämällä kiinnitysruuvia vastapäivään.
 • Käännä paineensäätimen vipu auki-asentoon. Voit nyt käyttää kaasulaitettasi.

Jos kaasupullossasi on kierreventtiili:

 • Irrota muovisinetti venttiilistä.
 • Kiinnitä letku paineensäätimeen.
 • Asenna säädin nestekaasupulloon. Muista, että nestekaasupullon liitinventtiili on vasenkätinen. Kierrä liitintä vastapäivään.
 • Avaa pullon venttiili. Pullon venttiiliä ei tarvitse avata enempää kuin puoli kierrosta. Voit nyt käyttää kaasulaitettasi.

Mistä tiedän, onko nestekaasulaitteistoni turvallinen?

Tarkasta kaasulaitteesi ja tarvikkeesi vuosittain. Nestekaasun on lisätty hajuste, joka auttaa havaitsemaan mahdollisen vuodon ajoissa.

 • Suihkuta letkuihin ja liitoksiin AGA-vuodonilmaisinta tai levitä niihin saippuavettä.
 • Jos liitos vuotaa, pinnalle ilmestyy kuplia. Sulje kaasupullon venttiili heti.
 • Kaasuletkun kunnon voi tarkistaa taivuttamalla sen mutkalle. Jos mutkassa näkyy hiusmurtumia, vaihda letku uuteen.
 • Jos paineensäädin on vuotanut, kaasupulloa täytyy tuulettaa ulkona avoimessa paikassa, jonka läheisyydessä ei ole avotulta, muita lämmönlähteitä tai viemäriä.
 • Kiinteän kaasujärjestelmän saa huoltaa vain sertifioitu asennusliike.

Miksi nestekaasua käytettäessä hyvä ilmanvaihto on tärkeää?

Nestekaasu kuluttaa palaessaan happea. 2 kg nestekaasua käyttää 24 m3 happea, joten raitista ilmaa tarvitaan paljon. Kun käytät nestekaasua sisätiloissa, on tärkeää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.

Mistä tiedän, paljonko nestekaasupullossa on kaasua jäljellä?

Saat selville pullossa jäljellä olevan kaasumäärän punnitsemalla pullon. Pullossa näkyy pullon oma paino eli ns. taarapaino, joka vähennetään kokonaispainosta. Erotus kertoo pullossa olevan kaasun määrän.
Komposiittipullossa olevan kaasun määrän näkee pullon läpikuultavuuden ansiosta.

Voinko käyttää kaasupulloani, jos sen testauspäivä on ohitettu?

Voit vielä käyttää pulloa, mutta se on syytä vaihtaa vuoden sisällä.

Nestekaasupullojen turvallinen käsittely

 • Varmista aina, että sinulla on oikeanlainen säädin ja kaasupullo. Tarkista tämä kaasulaitteen käyttöoppaasta.
 • Tarkista kaasulaite ja tarvikkeet säännöllisesti ja pidä ne puhtaina. 
 • Kun kaasulaitetta ei käytetä, sulje nestekaasupullon venttiili.
 • Kiinteän kaasuasennuksen saa tehdä vain sertifioitu asennusliike. Älä tee asennuksia tai korjauksia itse.
 • Käytä ja kuljeta nestekaasupulloja aina pystyasennossa. Varmista, etteivät kaasupullot pääse kaatumaan liikkuvissa kulkuneuvoissa.
 • Käytä vain nestekaasukäyttöön soveltuvia letkuja, jotka kestävät –30 oC:n kylmyyden.  Nestekaasuletkut ovat oranssin värisiä.

Millaisen nestekaasun säätimen tarvitsen?

Nestekaasupulloissa käytetään Pohjoismaissa (Ruotsia lukuun ottamatta) ja Baltiassa kahdentyyppisiä venttiilejä: painoventtiilejä, joka on yleisin kuluttajakäytössä, sekä kierreventtiilejä. Molemmat venttiilit vaativat erilaisen säätimen. Säätimen tehtävä on alentaa pullosta tuleva paine kaasulaitteeseen sopivaksi.

Kaikkiin sellaisiin kaasulaitteisiin, joita käytetään kodin sisätiloissa, tarvitaan 30 mbarin matalapainesäädin. Tämä koskee niin liesiä, lämmittimiä, grillejä kuin terassilämmittimiä.

Säätimissä on turvallisuussyistä mukana letkurikkoventtiili. Jos letku rikkoutuu, säädin katkaisee kaasunsyötön.

Jotkut kaasulaitteet tarvitsevat korkeamman paineen. Tällöin voidaan käyttää erikoissäätimiä, jotka antavat 0,5–4 baaria. Niitä käytetään esimerkiksi teollisuudessa, kaasutyökaluissa, korkeapainepolttimissa ja rakennustyömaiden kuivauslaitteissa.

Varmista siis aina, että sinulla on oikeanlainen säädin käyttämäsi laitteen mukaan.

Miten usein nestekaasuletku ja säädin täytyy vaihtaa?

Kaikki kaasutarvikkeet tulevat jossain vaiheessa käyttöikänsä päähän. Jotta nestekaasua on turvallisia käyttää, muista tarkistaa välineesi säännöllisesti, ettei vuotoja pääse syntymään.

Letkun käyttöikään vaikuttaa, millaisessa ympäristössä sitä käytetään. Jos letku altistuu usein auringolle ja lämpötilavaihteluille, se täytyy vaihtaa useammin kuin säältä suojattuna. Käytä aina nestekaasukäyttöön hyväksyttyjä letkuja. Ne ovat väriltään oransseja. Letkussa pitää olla myös ISO 3821 2010 -merkintä.

Säätimen tehtävä on huolehtia siitä, että kaasulaitteesi saa kaasua tasaisesti ja oikealla paineella. Käsittele säädintä varoen ja pidä se suojassa säältä. Säilytä säädintä kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Nestekaasun säilytys

Voiko nestekaasupulloa säilyttää kellarissa?

Ei, on kiellettyä säilyttää tai käyttää nestekaasua suljetuissa tiloissa, erityisesti kellarissa. Käytä ja säilytä nestekaasu aina hyvin tuulettuvassa paikassa.

Nestekaasu on n. 1,6 kertaa ilmaa painavampaa. Vaikka se ei ole myrkyllistä, se on herkästi syttyvää ja suurina pitoisuuksina syrjäyttää hapen ilmassa, mikä aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Miten nestekaasupulloja pitäisi säilyttää?

 • Selvitä paikallisilta viranomaisilta, paljonko asunnossa, talossa tai autotallissa saa säilyttää nestekaasua.
 • On tärkeää, että pulloja pidetään aina pystyasennossa, koska paineensäädin, venttiili ja muu laitteisto on säädetty kaasua varten.
 • Nestekaasupulloja ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, varastossa maan alla, pesuhuoneessa tai saunassa.
 • Säilytyspaikassa on oltava hyvä ilmanvaihto.
 • Nestekaasua ei saa säilyttää myöskään matkailuauton, veneen tai muun kulkuneuvon siinä osassa, jossa ihmiset nukkuvat.
 • Sijoita nestekaasu veneessä hyvin tuulettuvaan säilytystilaan kannella tai veneen sisällä paikkaan, joka on eritetty oleskelutiloista ja josta on tuuletus suoraan ulos.
 • Nestekaasupulloja voi säilyttää esimerkiksi keittiön kaapissa, jossa on tuuletusaukot ylhäällä ja alhaalla.
 • Säilytä pulloja paikassa, jossa ne eivät pääse lämpenemään liikaa eivätkä kolhiintumaan. Pullon lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin 40 °C.
 • Säilytä pulloja vähintään 1,0 metrin etäisyydellä kaasuliedestä, puuhellasta ja muista tulisijoista. Pidä pullot myös vähintään 0,2 metrin etäisyydellä kaikista pinnoista, jotka voivat lämmetä, kuten liedestä ja pattereista.
 • Pulloja ei saa säilyttää kuuman grillin alla. Nosta ne sen sijaan grillin viereen.
 • Kun irrotat pullon laitteesta pidemmäksi aikaa, irrota paineensäädin ja laita suojus paikalleen.

Miksi nestekaasupullo pitää säilyttää pystyasennossa?

Nestekaasupullossa on varoventtiili, joka estää pullon räjähtämisen kuumuudessa. Jotta venttiili toimisi oikein, pullon nestepinta ei saa olla varoventtiiliä korkeammalla. 

Montaako kaasupulloa voin säilyttää kotona?

Paikalliset lait ja asetukset sääntelevät, paljonko kotona voi säilyttää kaasua. Suomessa tiedot löytyvät Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä 344/1997, jonka mukaan kuluttajat saavat säilyttää maksimissaan 25 kg nestekaasua.

Nestekaasu on herkästi syttyvää. Sen vuoksi sen kotona säilytystä on rajoitettu. Koska aina on olemassa tulipalon mahdollisuus, on tärkeää, ettei nestekaasua säilytetä kellarissa tai ullakolla. Säilytä pullot aina pystyasennossa niin, etteivät ne pääse kaatumaan, kolhiintumaan tai kuumenemaan. Huolehdi myös riittävästä ilmanvaihdosta.

Voiko nestekaasupulloa säilyttää talvella ulkovarastossa?

Kyllä. Kyllä voi. Nestekaasu jäätyy vasta -187 oC:n lämpötilassa.

Voinko säilyttää nestekaasua tiskipöydän alapuolella?

Nestekaasupulloja on säilytettävä ensisijaisesti ulkona, mutta niitä saa säilyttää myös hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa tilassa.

Muista tarkastaa kaasuvarusteet aina säännöllisesti vuotojen välttämiseksi.

Nestekaasuautomaatti

Kone on poissa toiminnasta.

Seuraamme automaattejamme etänä. Saamme automaattisesti ilmoituksen ongelmista ja korjaamme ne ongelman jatkuessa. Kone voi olla poissa toiminnasta monesta eri syystä.

Mitä pulloja voin ostaa ja palauttaa?

Löydät tämän näytöltä painamalla Hinnasto – Osta tai Vaihda.

Maksusuoritustani ei hyväksytä.

Tähän voi olla useita syitä.

Verkkoyhteys on katkennut. Seuraamme automaattejamme etänä ja korjaamme ongelman sen jatkuessa.
Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalvelunumeroon, p. 010 242 2000.

Millaista korttia käytät? Automaateissamme voidaan käyttää Visa- ja MasterCard-kortteja.

Maksupäätevirhe. Oletko yrittänyt maksaa lähimaksuominaisuudella? Joskus kortti tai kortinlukija on puhdistettava, jotta kortti toimii.

Sain automaatista väärän tuotteen. Miten toimin?

Soita asiakaspalvelunumeroon p. 010 242 2000. Sieltä saat ohjeet, miten toimitaan.

Mistä voin ostaa kaasupulloja, joita ei myydä automaatissa?

Löydät kaikki nestekaasun jälleenmyyjät sivustomme my.aga.fi kohdasta “Myyntipisteet” ja “Myyntipistehaku“.

Tarvitsen kuitin.

Automaatista saa sähköisen kuitin ostotapahtuman lopuksi. Jos haluat kuitin myöhemmin, soita asiakaspalvelunumeroon p. 010 242 2000.

Miksi maksukortti pitää syöttää automaattiin jo alkuvaiheessa?

Korttia tarvitaan alkuvaiheessa turvallisuussyistä. Koneen ovea ei voi avata ennen tunnistautumista.

Korttia ei kuitenkaan veloiteta ennen kuin ostotapahtuman lopuksi.

En pääse eteenpäin, kun yritän ostaa pulloa automaatista.

Mitä näytöllä sanotaan? Yleensä näytöllä kerrotaan, mistä on kyse.

Onko automaatin ovi suljettu kunnolla? Jos ovi jää auki, tapahtuma ei etene. Laita ovi kunnolla kiinni painamalla ovea reippaasti.

Millaista pulloa yrität vaihtaa? Nestekaasuautomaatit eivät hyväksy kaikkia pulloja. Jos pulloa ei hyväksytä tai tunnisteta, ovi aukeaa, jotta voit poistaa pullon. Painamalla näytön hinnastoa näet kaikki vaihtokelpoiset pullot.